ติดตั้งกล้องวงจรปิด 27 จุด และตัวสแกนหน้าเพื่อเข้าประตู @เยาวราช
| | |

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 27 จุด และตัวสแกนหน้าเพื่อเข้าประตู @เยาวราช

การเดินสายร้อยท่อมาจากจุดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทีมเราเดินระบบม...
ติดตั้ง access control แบบสแกนนิ้วและแตะบัตรพลาสติก
|

ติดตั้ง access control แบบสแกนนิ้วและแตะบัตรพลาสติก

ติดตั้ง access control แบบสแกนนิ้วและแตะบัตรพลาสติก พร้...
Access Control ควบคุมบุคคลเข้า-ออก อาคารหรือห้องที่สำคัญ ๆ 
| | |

Access Control ควบคุมบุคคลเข้า-ออก อาคารหรือห้องที่สำคัญ ๆ 

งานติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดแม่เหล็ก 1 จุด ...