รื้อถอนโครงฝ้าเก่า เดินระบบไฟใหม่
| | |

รื้อถอนโครงฝ้าเก่า เดินระบบไฟใหม่

รื้อถอนโครงฝ้าเก่าและโครงสายไฟเก่าออก พร้อมเดินระบบไฟ ส...