ติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด | ร้อยในท่อ PVC | จรัญ 57/1 กรุงเทพฯ

สารบัญ

ติดตั้งกล้องพร้อมติดตู้สำหรับเก็บเครื่องบันทึก และเดินสายอินเตอร์เน็ต จากชั้น 2 ของบ้านเข้ามาที่เครื่อง DVR ชั้น 1
งานเดินสายแลน ใส่บาลัน พร้อมสายไฟ ร้อยในท่อ PVC จำนวน 8 จุด

สถานที่ จรัญ 57/1

Share the Post: