งานติดตั้งปลั๊กไฟ จำนวน 12 จุด และสายโทรศัพท์ จำนวน 1 จุด
| |

งานติดตั้งปลั๊กไฟ จำนวน 12 จุด และสายโทรศัพท์ จำนวน 1 จุด

ทางบริษัทเลือกใช้สายไฟชนิด THW ขนาด 2.5 ของยี่ห้อ ไทยยา…