ไม่ปิดฝาราง กับปัญหาที่เกิดขึ้น
| | |

ไม่ปิดฝาราง กับปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหารางเก็บสายตามโรงงานที่ไม่ได้ปิดฝาราง  ทำให้สัตว์ เ...