ทำไมสายแลนจึงต้องมี 8 เส้นที่ใช้แค่ 4 หรือ 6 เส้น?
| | |

ทำไมสายแลนจึงต้องมี 8 เส้นที่ใช้แค่ 4 หรือ 6 เส้น?

สายแลนมี 8 เส้น แม้ว่าในการใช้งานหลายๆ รูปแบบ จะใช้เพีย…