เดินสาย…อย่างทน  บนโครงสร้างไม้ไผ่
| | | |

เดินสาย…อย่างทน บนโครงสร้างไม้ไผ่

@Bamp Bar หัวหิน  เลือกติดตั้งกล้องวงจรปิด UNV จำนวน 8 ...