ไม่มีใครหรอก ที่ชอบความไม่ชัดเจน
| | |

ไม่มีใครหรอก ที่ชอบความไม่ชัดเจน

ไม่มีใครหรอก ที่ชอบความไม่ชัดเจน “#AITSCCTV” ก็เช่นกัน ...