5 ข้อดี Access Control System ระบบอัตโนมัติไฮเทคที่คุณไม่ควรพลาด

สารบัญ

Access Control คืออะไร? ทำไมถึงมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน คำกล่าวที่ว่านี่คือสุดยอดเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับความปลอดภัยนั้นมีหลักการทำงานอย่างไรกันแน่ และสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละอาคารได้อย่างไร บทความนี้ได้ทำการสรุปเพื่อไขคำตอบแบบเข้าใจง่าย ครบถ้วน และย่อยง่ายสุด ๆ มาฝากกัน ใครที่อยากทำความรู้จักกับระบบควบคุมการเข้าถึงนี้ให้มากขึ้น เลื่อนอ่านต่อกันได้เลย

Access Control System คืออะไร

Access Control คือ ระบบควบคุมการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานของบุคคลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่หรืออาคารที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยระบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบล็อกประตูด้วยการใช้กุญแจ RFID หรือการตรวจจับใบหน้า รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งทรัพยากรที่เป็นความลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบและบันทึกการเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบข้อมูลในภายหลังได้ตลอดเวลา

Access Control มีกี่ชนิด?

ประเภทของวงจร Access Control สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้

1. Discretionary Access Control (DAC) 

ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมการใช้งานเอง มีความเรียบง่ายในการใช้งานสูง เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก

จุดแข็ง

 • เป็นรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบรับความต้องการของผู้ใช้จำนวนมากได้

จุดอ่อน

 • การควบคุมจากบุคคลหลายคนในการกำหนดว่าบุคคลได้ที่เข้าถึงได้หรือไม่ได้อาจผิดพลาดหากไม่มีการสื่อสารทำความเข้าใจก่อนการตั้งค่าระบบ

2. Mandatory Access Control (MAC)

ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการกำหนดระดับความลับและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูงและนั่นทำให้ต้องมีผู้ดูแลควบคุมระบบเพียงคนเดียว ส่วนใหญ่สถานที่ราชการจะเลือกติดตั้ง Access Control System รูปแบบนี้

จุดเด่น

 • การมีผู้ควบคุมระบบเพียงหนึ่งคนทำให้การจัดระเบียบความปลอดภัยทำได้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องประชุมหรือปรึกษากันก่อน

จุดด้อย

 • การทำงานอาจผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากผู้ควบคุมเพียงคนเดียว เมื่อมีจุดบกพร่องอาจทำให้ละเลยได้ง่าย

3. Role-Based Access Control (RBAC)

ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทเท่านั้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบ access control ประตูอาคารพาณิชย์ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงของ “ผู้เช่าใหม่” ในทันทีที่ทำสัญญาเช่า และทำการเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของ “ผู้เช่ารายเก่า” ได้ทันทีอีกด้วย

หรือนำไปใช้กับการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามตำแหน่งการทำงานก็ได้เช่นเดียวกัน

จุดเด่น

 • RBAC ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของแต่ละบทบาทได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแต่ละบทบาทได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องแก้ไขสิทธิ์ของแต่ละผู้ใช้งานแยกต่างหาก

จุดด้อย

 • การตั้งค่า RBAC สามารถมีความซับซ้อนได้ โดยเฉพาะในระบบที่มีบทบาทหลายระดับ การตั้งค่าและการแก้ไขสิทธิ์ในบางครั้งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

4. Rule-Based Access Control (RuBAC)

ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการกำหนดกฎการเข้าถึงข้อมูลและการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้

จุดเด่น

 • เป็นการกำหนดและกำจัดสิทธิ์ให้สามารถสอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคมได้ 

จุดด้อย

 • รูปแบบAccess control ประตูแบบนี้อาจทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนขาดความสะดวกสบายในการใช้งานสถานที่ตามความต้องการส่วนตัวได้

ข้อดีของการติดตั้ง Access Control มีอะไรบ้าง

1. Access Control System ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ระบบ Access Control System จะช่วยยกระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับล็อกด้วยกุญแจแบบเดิม ด้วยระบบควบคุมการเข้าออกที่ใช้ความสามารถของเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการและตรวจสอบผู้ที่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ในอาคารของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความปลอดภัยระดับสูงที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมได้อย่างดี 

2. Access Control System ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

Access Control System เป็นวิธีที่สะดวกในการจัดการการเข้าถึงอาคารของคุณ คุณไม่ต้องกังวลกับการบริหารว่าใครต้องเป็นผู้ถือกุญแจบ้าง โดยเทคโนโลยีนี้สามารถให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้ทางออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถจัดการง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้วในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

3. Access Control System ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

Access Control System สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับพนักงานแต่ละคน กลุ่มพนักงาน หรือผู้รับเหมา อีกทั้งยังสามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะช่วงเวลาของวันได้อีกด้วย

4. Access Control System ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

แม้ว่าการติดตั้ง Access Control System ต้องมีการลงทุนเบื้องต้น แต่ก็มักจะคุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการล็อกกุญแจใหม่หรือเปลี่ยนกุญแจที่สูญหาย รวมไปถึงสามารถป้องกันการละเมิดความปลอดภัยที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการโจรกรรมหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณได้ตลอดเวลาอีกด้วย

5. Access Control System ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้

Access Control System ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการเข้าถึงทรัพยากรว่าจะได้รับการคุ้มครองในความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าถึง

การติดตั้ง Access Controlเหมาะกับสถานที่แบบไหน?

การติดตั้ง Access Control เหมาะสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นด้านความปลอดภัยและการจำกัดการเข้าถึง ตัวอย่างของตำแหน่งที่สามารถติดตั้ง Access Control System ดังนี้

 • อาคารสำนักงาน: Access Control สามารถติดตั้งในอาคารสำนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ได้ เช่น ห้องเซิร์ฟเวอร์ สำนักงานผู้บริหาร หรือพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ
 • โรงพยาบาล: Access Control System สามารถติดตั้งในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ เช่น ห้องเก็บเอกสารประวัติผู้ป่วย พื้นที่จัดเก็บยา และห้องผ่าตัด เป็นต้น
 • โรงเรียนและมหาวิทยาลัย: Access Control System สามารถติดตั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อจำกัดการเข้าถึงบางพื้นที่ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องอุปกรณ์ หรือสำนักงานธุรการ
 • อาคารของรัฐ: Access Control System มักใช้ในอาคารของรัฐเพื่อจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นความลับซึ่งต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ศูนย์ข้อมูล ห้องรักษาความปลอดภัย หรือเอกสารลับ
 • ร้านค้าปลีก: Access Control System สามารถติดตั้งได้ในร้านค้าปลีกเพื่อป้องกันการโจรกรรม จำกัดการเข้าถึงห้องสต๊อก และรับรองความปลอดภัยของพนักงาน
 • อาคารพักอาศัย: Access Control System สามารถติดตั้งในอาคารพักอาศัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โรงยิม สระว่ายน้ำ หรือโรงจอดรถ

ตัวอย่างผลงาน: การติดตั้ง Access Control แบบสแกนนิ้วและแตะบัตรพลาสติก

ก็ได้ทราบกันไปแล้วว่า Access Control แปลว่าอะไร ทำไมถึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งสำหรับใช้ในบ้าน อาคารสำนักงาน ไปถึงการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้นั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย สำหรับท่านที่สนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึงที่ได้มาตรฐานติดต่อได้ที่ AITSCCTV บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย 

Facebook FanPage 

LINE: @aitscctv

โทร. 094-460-6196

Email: [email protected]

บทความแนะนำ

– Let AITS Set Standard – 

ให้เราได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ให้คุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตัวอย่างของ access control system มีอะไรบ้าง

– ระบบควบคุมการเข้าถึงประตูด้วยการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Access Control System) 
– ระบบการเปิดประตูโดยใช้การสแกนบัตร (Card Access Control System)
– ระบบการเปิดประตูโดยใช้รหัสผ่าน (Keypad Access Control System)
ระบบการเปิดประตูโดยใช้การสแกนใบหน้า (Facial Recognition Access Control System)

Share the Post: