Access Control ประตูอัตโนมัติทำงานยังไง ปังกว่าประตูเดิม ๆ จริงหรือ?

สารบัญ

ประตู Access Control อัตโนมัติเป็นระบบประตูสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการเข้าออกอาคาร ซึ่งแตกต่างจากประตูทั่วไปที่ไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากมีการติดตั้งเซนเซอร์ที่ตรวจจับการมีอยู่ของผู้คนและเปิดหรือปิดประตูโดยอัตโนมัติ ระบบนี้ให้ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงสำหรับผู้พิการ ถือได้ว่าประตูควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติเป็นโซลูชันที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการอาคารสมัยใหม่อย่างยิ่ง

ระบบ Access Control ประตูคืออะไร?

ระบบควบคุมประตู (Access Control) คือ ระบบ Access Control ประตูเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับควบคุมการเข้าถึงหรือการผ่านประตูหรือบริเวณใด ๆ ภายในอาคารหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ระบบนี้มักจะใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้บริเวณหรือประตูดังกล่าวมีสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนสามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น การใช้รหัสผ่าน การใช้บัตรประจำตัว การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ การใช้เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า (Facial Recognition) หรืออื่น ๆ อีกมากมาย 

ประตู Access Control มีกี่แบบ?

ประตู Access Control มีหลายประเภท ดังนี้ต่อไปนี้

1. ประตู Access Control ด้วยปุ่มกด

ประตู Access Control ประเภทนี้มีแผงปุ่มกดติดตั้งอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN เพื่อเข้าใช้งาน ปุ่มกดอาจมีปุ่มจริงหรืออินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส

2. ประตูควบคุมการเข้าถึงด้วยบัตร

ประตู Access Control ประเภทนี้ใช้บัตรรูดหรือบัตร RFID เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง ผู้ใช้ต้องรูดหรือแตะบัตรบนเครื่องอ่านที่อยู่บริเวณกรอบประตู

3. ประตู Access Control ด้วยไบโอเมตริก

ประตูประเภทนี้ใช้ข้อมูลไบโอเมตริก เช่น ลายนิ้วมือ การสแกนม่านตา หรือการจดจำใบหน้า เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึง โดยผู้ใช้งานต้องวางนิ้วหรือใบหน้าบนเครื่องสแกนที่อยู่บริเวณวงกบประตู

4. ประตู Proximity Access Control 

ประตูประเภทนี้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าไปในอาคารหรือห้องได้ เพียงแค่โบกการ์ดพิเศษหรือกุญแจรีโมทใกล้กับเซนเซอร์ 

ระบบ Access Control มีหน้าที่อะไร?

Access Control ประตูบานเลื่อน มีหลักการทำงานและหน้าที่ดังนี้

1. ควบคุมการเข้าถึง

ระบบ Access Control จะตรวจสอบและอนุญาตการเข้าถึงพื้นที่หรืออาคารที่มีการตั้งค่าไว้ว่าสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น 

2. บันทึกประวัติ

ระบบ Access Control จะบันทึกประวัติการเข้าถึงแต่ละครั้ง รวมถึงผู้ใช้งานที่เข้าถึงพื้นที่หรืออาคาร เวลาที่เข้าถึง และสถานะของการเข้าถึง 

3. เพิ่มความปลอดภัย

ระบบ Access Control มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความปลอดภัยของพื้นที่หรืออาคาร โดยการใช้ระบบ Access Control จะช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมการเข้าถึงในพื้นที่ที่มีความสำคัญ

โดยรวมแล้ว ระบบ Access Control มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของพื้นที่หรืออาคาร โดยช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ Access Control มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ Access Control ประกอบด้วยหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น

1. ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู

ซึ่งประกอบด้วยรีเลย์หรือตัวควบคุมประตู โดยรีเลย์นี้จะทำหน้าที่สั่งให้ประตูเปิดหรือปิดโดยการส่งสัญญาณจากเครื่องควบคุม

2. แพนิค

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับการเข้า-ออกจากพื้นที่หรืออาคาร โดยจะมีหลายรูปแบบ เช่น แพนิคอินดักเตอร์ แพนิคอินเวอร์เตอร์ และแพนิคโดม

3. ระบบอ่านบัตร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านบัตรประจำตัวของผู้ใช้งาน โดยจะมีหลายรูปแบบ เช่น ระบบอ่านบัตรแม่เหล็ก ระบบอ่านบัตรความถี่ความสูง และระบบอ่านบาร์โค้ด

4. ระบบสแกนลายนิ้วมือ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สแกนลายนิ้วมือของผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง

5. กล้องวงจรปิด

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับภาพหรือวิดีโอของผู้ใช้งานที่ผ่านไปมา โดยมีหลายรูปแบบ เช่น กล้องวงจรปิด IP กล้องวงจรปิดอนาล็อก และกล้องวงจรปิด PTZ

หลักการทำงานของ Access Control System ประตู

ประตู Access Control ทำงานโดยใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ ในการตรวจจับการมีอยู่ของบุคคลหรือวัตถุ และเปิดใช้งานกลไกประตูเพื่อเปิดหรือปิดประตู เช่น เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว เซนเซอร์อินฟราเรด เซนเซอร์ความดัน และเซนเซอร์เรดาร์ หลักการทำงานของประตูอัตโนมัติมีขั้นตอนดังนี้

1. การตรวจจับบุคคลหรือวัตถุ

เมื่อมีคนเข้ามาใกล้ประตู เซนเซอร์ที่ติดตั้งบนประตูจะตรวจจับการปรากฏตัวของพวกเขา

2. การส่งสัญญาณ

เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมที่ประมวลผลสัญญาณและกำหนดว่าจะเปิดหรือปิดประตู

3. การเปิดใช้งานกลไกประตู

หากชุดควบคุมกำหนดว่าประตูควรเปิด ระบบจะส่งสัญญาณไปที่กลไกประตูเพื่อเปิดใช้งานและทำการเปิดประตู

4. ตัวตั้งเวลาหน่วง

โดยทั่วไปจะมีตัวตั้งเวลาหน่วงที่ตั้งโปรแกรมไว้ในชุดควบคุมซึ่งกำหนดระยะเวลาที่ประตูควรเปิดค้างไว้ก่อนที่จะปิดโดยอัตโนมัติ

5. การปิดประตู

เมื่อหมดเวลาหน่วงเวลาหรือเซนเซอร์ตรวจพบว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดอยู่ที่ทางเข้าประตูแล้ว จากนั้นชุดควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังกลไกประตูเพื่อปิดประตู

หลักการทำงานของประตู Access Control อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเซนเซอร์และระบบควบคุมที่ใช้ แต่กระบวนการโดยรวมในการตรวจจับบุคคลหรือวัตถุและเปิดใช้งานกลไกประตูเพื่อเปิดหรือปิดประตูนั้นจะคล้ายคลึงกัน

เปรียบเทียบ Access Doorกับประตูธรรมดาต่างกันยังไง?

ตารางเปรียบเทียบระหว่างประตูธรรมดาและประตู Access Control

ลักษณะประตูธรรมดาประตู Access Control
การทำงานต้องใช้แรงมากกว่าเพื่อเปิดและปิดใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิดปิด
การเข้าถึงอาจยากสำหรับผู้ที่มีความพิการหรือเคลื่อนไหวลำบากในการเปิด-ปิดออกแบบให้สะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีความพิการหรือเคลื่อนไหวลำบาก
ความสะดวกต้องใช้แรงมากกว่าและอาจไม่สะดวกเมื่อต้องพกของหนักหรือมีคนเยอะสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
ความปลอดภัยอาจไม่ปลอดภัยมากพอ เนื่องจากสามารถถูกบังคับให้เปิดหรือเปิดได้มีความปลอดภัยมากกว่าด้วยการทำงานของเซนเซอร์
ราคาประตูธรรมดาราคาต่ำกว่าAccess Control ประตู ราคาสูงกว่า

ตัวอย่างการติดตั้ง Access Control ประตู

ผลงานการติดตั้ง Access Control ประตูโดย AITSCCTV: การติดตั้ง Access Control แบบสแกนนิ้วและแตะบัตรพลาสติก

หลังจากที่ได้รู้จักกันไปแล้วว่าประตูอัตโนมัติแบบ Access Control นั้นดีกว่าประตูแบบธรรมดาอย่างไร สำหรับท่านที่สนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึงที่ได้มาตรฐานติดต่อได้ที่ AITSCCTV บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย 

Facebook FanPage 

LINE: @aitscctv

โทร. 094-460-6196

Email: [email protected]

บทความแนะนำ

– Let AITS Set Standard – 

ให้เราได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ให้คุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบ Access Control ประตู เหมาะกับการใช้งานอะไรบ้าง

ระบบ Access Control ประตู เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรมและอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและการควบคุมการเข้าถึงของบุคคลภายในอาคาร

Share the Post: