การติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) ภายนอกอาคาร @พิษณุโลก
| | |

การติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) ภายนอกอาคาร @พิษณุโลก

ตัว Access Point หรือ AP นั้นคือตัวกระจายสัญญาณ Wifi ใน...