How to ใช้สายแลนให้โปร โดยสังเกตสีสายแลน

สารบัญ

การใช้สายแลนให้มีประสิทธิภาพและโปรดีที่สุดนั้น คุณจำเป็นจะต้องทราบเรื่องของสายแลนสีต่าง ๆ บทความของเราวันนี้จะรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า code สีสายแลนคืออะไร และสีสายแลนมีกี่สี มีผลสำคัญต่อวิธีการเข้าหัวสายแลนอย่างไรบ้าง ทั้งสีสายแลน แบบตรง สีสายแลน แบบไขว้ และสีสายแลน ครอส รวมถึงเราจะอธิบายให้เข้าใจว่าสายแลนสีต่าง ๆ ส่งข้อมูลได้เร็วแตกต่างกันแค่ไหน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะติดตั้งสายแลนเข้าใจการใช้สีสายแลนตามลำดับที่ถูกต้องในเบื้องต้น และสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้สายแลนใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจเบื้องต้น code สีสายแลนคืออะไร

Code สีสายแลนเป็นระบบการระบุสีของสายแลน เพื่อระบุตำแหน่งของแต่ละสายในสายแลนแต่ละตัว โดยมีการระบุสีตามลำดับที่เรียกว่า “color code” เพื่อให้สายแลนถูกต่อตามลำดับสีที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้

Code สีสายแลนที่ใช้ในสายแลนปกติจะประกอบด้วยสีสี่ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมีสองสายสี โดยแต่ละสายสีจะต้องต่อติดกับสายสีตามลำดับ เพื่อให้ตรงกับการระบุในการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง สายสีทั่วไปใน Code สีสายแลนมีลำดับดังนี้

– Pair 1

เขียว/เขียวเข้ม

– Pair 2

 ส้ม/ส้มเข้ม

– Pair 3

น้ำเงิน/น้ำเงินเข้ม

– Pair 4

น้ำตาล/น้ำตาลเข้ม

การต่อสายแลนให้ถูกต้องคือการต่อตามลำดับสีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องให้แต่ละสายสีต่อติดกันเป็นคู่สีในแต่ละ Pair โดยทั่วไปใช้หลักสองและสายสีขาวดำ เพื่อแสดงตำแหน่งของแต่ละสายสี

สีสายแลนและการต่อตามลำดับสีเป็นสิ่งสำคัญในการติดตั้งและใช้งานเครือข่าย เพื่อให้การเชื่อมต่อสายแลนเป็นไปตามมาตรฐานและทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สีสายแลนมีกี่สีมีผลสำคัญต่อวิธีการเข้าหัวสายแลนอย่างไร

สายแลนมีสีสายทั้งหมด 8 สี ที่มีผลสำคัญต่อวิธีการเข้าหัวสายแลนและการต่อตามลำดับสีในสายแลนคือ

1. เขียว (Green)

2. เขียวเข้ม (Green Stripe)

3. ส้ม (Orange)

4. ส้มเข้ม (Orange Stripe)

5. น้ำเงิน (Blue)

6. น้ำเงินเข้ม (Blue Stripe)

7. น้ำตาล (Brown)

8. น้ำตาลเข้ม (Brown Stripe)

การเข้าหัวสายแลนต้องสังเกตให้ถูกต้องตามลำดับสีที่กำหนด ซึ่งจะต้องตรงกับลำดับสีที่กำหนดในประเภทของสายแลนที่ใช้ โดยมาตรฐานสายแลน เช่น Cat5e, Cat6, หรือ Cat6a จะกำหนดลำดับสีเฉพาะที่ต้องตรงกับการเข้าหัวสายแลน

เมื่อต่อสายแลนให้ตรวจสอบว่าสายสีที่ใช้ต่อตามลำดับสีที่กำหนดให้ถูกต้อง เช่น เขียวต่อกับเขียวเข้ม ส้มต่อกับส้มเข้ม เป็นต้น และตรวจสอบว่าสายสีอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ถูกตัดออกหรือบังคับไว้ในตัวหัวสายแลนอย่างแน่นอน การต่อสายแลนให้ถูกต้องจำเป็น เพื่อทำให้สายแลนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความเร็วข้อมูลที่สูงขึ้นได้

สีสายแลน แบบตรง

สีสายแลน แบบตรง ปกติมีลำดับสีสายตามลำดับ ดังนี้

1. เขียว (Green)

2. เขียวเข้ม (Green Stripe)

3. ส้ม (Orange)

4. น้ำเงิน (Blue)

5. น้ำเงินเข้ม (Blue Stripe)

6. ส้มเข้ม (Orange Stripe)

7. น้ำตาล (Brown)

8. น้ำตาลเข้ม (Brown Stripe)

ลำดับสีในสายแลนแบบตรงจะเหมือนกันทั้งสองข้างของสาย ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สองเครื่องที่ต้องการส่งข้อมูลโดยตรงกันได้ ซึ่งไม่ต้องมีการสลับสายสี

สีสายแลน แบบไขว้

ลำดับสีสายสายแลน แบบไขว้ที่ใช้ทั่วไปมีลำดับ ดังนี้

– ประกอบด้วยสายสีเขียว (Green) และสีส้ม (Orange)

– ประกอบด้วยสายสีเขียวเข้ม (Green Stripe) และสีส้มเข้ม (Orange Stripe)

– ประกอบด้วยสายสีน้ำเงิน (Blue) และสีน้ำตาล (Brown)

– ประกอบด้วยสายสีน้ำเงินเข้ม (Blue Stripe) และสีน้ำตาลเข้ม (Brown Stripe)

สีสายแลน ครอส

ลำดับสีสายแลน ครอสที่ใช้ทั่วไปมีลำดับ ดังนี้

– ประกอบด้วยสายสีส้ม (Orange) และสีเขียว (Green)

– ประกอบด้วยสายสีส้มเข้ม (Orange Stripe) และสีเขียวเข้ม (Green Stripe)

– ประกอบด้วยสายสีน้ำเงิน (Blue) และสีน้ำตาล (Brown)

– ประกอบด้วยสายสีน้ำเงินเข้ม (Blue Stripe) และสีน้ำตาลเข้ม (Brown Stripe)

สายแลนสีต่าง ๆ ส่งข้อมูลได้เร็วแตกต่างกันแค่ไหน

สีของสาย Ethernet รวมถึงสาย LAN อาทิ สายแลน สีเหลือง ไม่ส่งผลต่อความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล สีนี้เป็นสีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่วนความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะกำหนดตามประเภทหรือข้อกำหนดของสายเคเบิล เช่น Cat5e, Cat6, Cat6a หรือ Cat7 แต่ละประเภทรองรับความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลและแบนด์วิธีที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น Cat5e รองรับสูงสุด 1 Gbps, Cat6 สูงสุด 10 Gbps, Cat6a สูงสุด 10 Gbps และ Cat7 สูงสุด 10 Gbps การเลือกประเภทสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เหมาะสม ซึ่งตรงกับข้อกำหนดด้านความเร็วของอุปกรณ์เครือข่ายของคุณเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่ดีที่สุดและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย

เพื่อนำเสนอทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยครบวงจร เลือกใช้บริการของเรา AITSCCTV ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้าน เพราะเรารู้ว่ากล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดี ติดอย่างไรถูกกฎหมายกล้องวงจรปิด และเรายังให้คำปรึกษาลูกค้าฟรี เกี่ยวกับการบริการเพื่อครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงงานเดินท่อบ้านสวน การติดตั้งกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์, การปรับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม, ระบบควบคุมการเข้าออก, ระบบอัตโนมัติในบ้าน และอื่น ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเท เรา AITSCCTV จึงกล้ารับประกันในบริการชั้นยอด เพื่อสร้างความอุ่นใจสำหรับลูกค้า สนใจติดต่อ ได้ที่ Facebook FanPage LINE: @aitscctv โทร. 094-460-6196 หรือ Email: [email protected] เราให้คำปรึกษาฟรี!

บทความแนะนำ

– Let AITS Set Standard – 

ให้เราได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ให้คุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สายแลนคือสายอะไร

สายแลน (Ethernet cable) เป็นสายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสายแลนมีหลายประเภทและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้กันในระบบเครือข่ายตามความต้องการและการใช้งานต่าง ๆ 

สายแลนสีอะไร

สายแลนที่ใช้ในระบบเครือข่ายอาจมีสีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและประเภทของสายแลน

Share the Post: